ביטוח רכב ביטוח משכנתא ביטוח דירה מימון לרכב הלוואה לרכב
קבל הצעות עבור ביטוח רכב בנגיעת עכבר

מהי חברת ביטוח

חברת ביטוח הינה גוף פיננסי פרטי או ציבורי המורשה לעסוק במתן ביטוח על פי חוק במדינה בה היא פועלת. חברת ביטוח מתחייבת לשלם למבוטח בקרות אירוע מסוים אשר קיימת לגביו אי ודאות. ארוע זה מוגדר בפוליסת ביטוח, הסכם אשר נכרת בין שני הצדדים.

מהי פוליסת ביטוח?

ביטוח מתנהל כמו קופה אשר משתתפים בה כל אותם גופים (אנשים פרטיים, חברות מסחריות) אשר צפויים לנזקים מוגדרים. במידה ומתרחש נזק משלמים, מכספי אותה קופה, לגופים שניזוקו על ידי אותם נזקים מוגדרים סכום פיצוי קבוע מראש או את הסכום עלות השבת הרכוש הניזוק למצבו לפי הנזק, המקרה הביטוחי.

במידה ונשארים באותה הקופה כספים בסוף שנת הביטוח זהו הרווח של חברת הביטוח. במידה ויש הפסדים, כלומר סכום עלות תיקון הנזקים עלה על הסכום המופקד בקופה, על חברת הביטוח לשאת בהפסד. מכאן שתפקידה של חברת הביטוח הינו לנהל את הקופה ולוודא כי זאת לא תהיה בחסר באמצעות תמחור נכון של הסיכונים.

חברות ביטוח הינן גופים כלכליים אשר מטרתן להציג רווח לבעליהם ומכאן שעליהן לתמחר בהתאם את הסיכוי להתרחשות נזקים וכל זאת בסביבה תחרותית בה פועלות מבטחות נוספות.

היכן נולד רעיון הביטוח?

בשנת 1666 התרחשו בלונדון מספר רב של שרפות אלו דרבנו את הקמתן של חברות לביטוח רכוש. ויצרו את ההבנה אצל בעלי הרכוש של אותה תקופה שעל מנת שיוכלו להתמודד עם ההשלכות הפיננסיות של אובדן נכס עליהם להתאגד במסגרת ביטוחית. מאז ועד היום בירת אנגליה, לונדון, הינה מרכז ביטוח עולמי.

חברות ביטוח בישראל

בישראל קיימות 14 חברות ביטוח אשר נדרשת לרישיון מטעם המפקח על הביטוח במשרד האוצר. שני ענפי הביטוח העקריים הם: אלמנטרי המכונה גם רכוש וביטוח חיים ופנסיה. ראו רשימת חברות ביטוח בישראל.

מהי חברת ביטוח

מלא טופס הצעה עבור ביטוח רכב
ביטוחים נוספים באתר
ביטוח משכנתא ביטוח דירה
ביטוח רכב - כלים נוספים
חברות ביטוח סוכני ביטוח
מאמרים מתחום ביטוח רכב
ביטוח רכב לנשים השוואת מחירי ביטוח רכב ביטוח רכב השוואת מחירים ביטוח רכב לעובדי מדינה ביטוח רכב וגבול אחריות
ביטוח רכב